Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zapoznaj się z Polityką Prywatności serwisu GHB.PL

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularzy kontaktowych (kontakt z centralą sieci Grupa Handlo-Budowa Sp. z o. o., administracją serwisu ghb.pl) oraz formularza do składania zapytań ofertowych, przesyłanych do Administratora oraz podmiotów gospodarczych (składów budowlanych) <zobacz listę podmiotów> związanymi umową partnerską z Grupa Handlo-Budowa sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy w celu uzyskania oferty handlowej.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Grupa Handlo-Budowa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Leszczyna 53, 85-356 Bydgoszcz) KRS 0000004773 NIP 697-20-51-229 REGON 4114083783.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” <patrz polityka plików “cookies”>.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

8. Danymi dysponuje wyłącznie Administrator (Grupa Handlo-Budowa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy) oraz, w przypadku formularzy dodawania zapytań ofertowych, podmioty gospodarcze (składy budowlane) związanie umową partnerską z Grupa Handlo-Budowa sp. z o. o. <zobacz listę podmiotów>

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Użytkownicy, którzy posiadają konto w serwisie ghb.pl (konto jest zakładane podczas składania zapytań ofertowych), mogą w każdej chwili zmienić swoje dane lub całkowicie usunąć konto, logując się do panelu użytkownika.
Usunięcie konta i danych użytkownika jest możliwe również przez wysłanie prośby mailowej na adres: usunkonto@ghb.pl (prośba mailowa zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych).

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (podmiotów gospodarczych wchodzących w skład Grupa Handlo-Budowa sp. z o.o. lub dystrybutorów współpracujących z Grupa Handlo-Budowa sp. z o.o). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ghb.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.Facebook