Blog > 50.000 PLN na budowę domu dzięki wełnie Climowool?

22 listopada 2013

50.000 PLN na budowę domu dzięki wełnie Climowool?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy.

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco)

Wysokość dofinansowania w przypadku domów jednorodzinnych wynosi:

a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona

tabela - climowool - ghb.pl - mat. budowlane

Na rynku izolacji termicznych obecnych jest wiele produktów o bardzo zróżnicowanej jakości i wartości współczynnika przewodności cieplnej. Można znaleźć zarówno rażąco niskie wartości 0,045 [W/m*K] ale również nowoczesne i bardzo ekonomiczne z parametrem 0,034 [W/m*K] jak np. dostępny od niedawna na polskim rynku niemiecki produkt Climowool DF2. Dla zobrazowania różnicy jaka dzieli te produkty zobaczmy wykres obrazujący konieczną grubość izolacji przy stałej wartości współczynnika U na poziomie 0,16 [W/m2*K] dla produktów o różnej wartości od 0,045 [W/m*K] do 0,033 [W/m*K]

wartość współczynnika przenikania ciepła - Climowool - ghb.pl

Dla osiągnięcia parametrów niezbędnych do uzyskania dopłaty konieczne jest osiągniecie standardu NF15 czyli wartości współczynnika przenikania ciepła U dla dachów nie większej niż 0,1 [W/m2*K]. W uproszczeniu biorąc pod uwagę wyłącznie parametry materiału izolacyjnego skutkuje to zastosowaniem wełny z =0,045 w grubości 45 [cm] (czy to jest w ogóle wykonalne?) a z =0,034 tylko 34 [cm].

I tak dzięki produktowi Climowool DF2 dzięki dużo mniejszym nakładom materiałowym i wykonawczym stosując dużo prostsze rozwiązania konstrukcji utrzymującej wenę pod pokryciem dachowym dochodzimy do spełnienia jednego z najważniejszych wymogów dyrektywy europejskiej i otrzymania dopłaty w wysokości 50.000 PLN. Zamiast układania co najmniej trzech warstw izolacji wystarczą maksymalnie dwie, aż o prawie 1/3 mniej transportowanego towaru na poddasze, dużo krótszy czas wykonania i zaoszczędzone dzięki temu kolejne pieniądze z tego można wyciągnąć tylko jeden wniosek naprawdę warto stosować ten produkt.

climowool - wełna szklana - ghb.pl - materiały budowlaneto przede wszystkim:

JAKOŚĆ
Technologia produkcji mineralnej wełny szklanej climowool, dzięki nowoczesnym procesom wytwarzania w zakładzie produkcyjnym w Niemczech, oddaje nam do użytku produkt o najlepszych właściwościach izolacyjnych i mechanicznych oraz niskim ciężarze, pozwalającym uniknąć nadmiernego obciążenia konstrukcji budynku. To produkty posiadające optymalne parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej. Nowoczesne laboratorium z wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów nie tylko wprowadza ulepszone technologie i innowacyjne rozwiązania ale stoi również na straży całego procesu produkcyjnego poczynając od surowców po gotowy produkt, aby każda partia produkcji spełniała wysokie standardy jakości.

OSZCZĘDNOŚĆ
Wełny climowool to sprężysta izolacja o bardzo dobrych parametrach termicznych. Wykorzystując lekką wełnę mineralną szklaną climowool do izolacji dachu i w ściankach działowych zdecydowanie zmniejszamy ciężar konstrukcji nośnej i fundamentów, co obniża nam koszty budowy naszego domu. Sprężystość produktu pozwalająca na wysoką 7-krotną kompresję materiału z gwarancją powrotu do deklarowanej grubości znacznie obniża koszty transportu oraz składowania produktów jak również ułatwia wnoszenie materiału na poddasze i jego przechowywanie w budynku do momentu montażu. Wełny mineralne szklane w rolce to gwarancja bezodpadowego wykorzystania produktu. Dzięki sprężystości wełny z włókien szklanych możemy idealnie dopasować i dokładnie wypełnić izolowane przestrzenie niwelując mostki termiczne, co pozwala na znaczne i wymierne oszczędności dzięki ograniczeniu miejsc, przez które ucieka nasze drogocenne ciepło

NAJMNIEJSZA DEKLAROWANA TOLERANCJA GRUBOŚCI – T2
Dzięki rygorystycznym normom wewnątrzzakładowym, które są surowsze niż wymagają tego normy produktowe uzyskaliśmy najmniejszą deklarowaną tolerancję grubości T2 dla wełny mineralnej z włókna szklanego. Oznacza to, że materiał z jednej strony po rozprężeniu osiągnie deklarowaną grubość a z drugiej zaś nie przekroczy jej (dopuszczalne przekroczenie +15% lub +15 mm). Dzięki temu materiał nie będzie ściskany w przegrodzie i uzyska optymalne warunki izolacyjne, a dalszy montaż przegrody nie będzie nastręczał problemów, jakie zdarzają się jeśli produkt rozpręży się zbyt mocno (np. wybrzuszenie materiału w przegrodzie)

EKOLOGIA
Dbałość o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas. Możemy zadbać o nie zaczynając od naszego najbliższego otoczenia jednocześnie poprawiając komfort naszego życia. Stosując produkty izolacyjne firmy climowool dbamy o środowisko naturalne. Są to materiały, do produkcji których używa się naturalnych surowców (piasek, surowce wtórne – stłuczka szklana). Ich eksploatacja przyczynia się w dużym stopniu do ograniczania zużycia energii i jej emisji do atmosfery

ZDROWIE
Stosowanie naszych produktów z wełny mineralnej szklanej zapewnia odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach. Dzięki oddychającym przegrodom oraz odporności wełny na grzyby i pleśń zdecydowanie zmniejszamy możliwość pojawienia się różnego rodzaju alergii i chorób skórnych

TRWAŁOŚĆ

Wełna mineralna stosowana jest w budownictwie od ponad 60 lat, a jej początek miał miejsce jeszcze wcześniej – w XIX wieku. Od tego czasu została wielokrotnie, i w dalszym ciągu jest, badana pod każdym względem. Produkty z wełny mineralnej szklanej climowool dzięki nowoczesnej technologii zaburzania długich szklanych włókien gwarantują trwałość przegrody i pewność, ze po latach dalej będzie tak dobrym izolatorem jak w momencie montażu. Sprężysty materiał, dzięki długim, szklanym włóknom nie kruszy się i przez cały czas wypełnia izolowana przestrzeń

KOMFORT AKUSTYCZNY
Stosując izolacje z mineralnej wełny szklanej climowool, które przy bardzo dobrej izolacyjności termicznej są również świetnymi izolatorami akustycznymi, masz wpływ na hałasy z otoczenie na zewnątrz, jak i wewnątrz swojego domu. Dodatkowo stosowanie lekkich ścian działowych niweluje potrzebę ciężkich fundamentów, nie wymaga mokrych prac a co za tym idzie nie zwiększa wilgotności w pomieszczeniach. Jeśli będziemy chcieli zmienić zagospodarowanie naszej powierzchni mieszkalnej przesunięcie lekkich ścian działowych jest zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem niż wyburzanie ścian murowanych. Izolacja dachu wełną mineralną szklaną climowool i lekkie ściany działowe to rozwiązanie akustyczne, które zdecydowanie polepszy twój komfort życia bez wkładu dodatkowych pieniędzy.

Opracowane na podstawie:
Serwisu www.nfosigw.gov.pl
Informacji producenta ClimowoolFacebook